هیئت مدیره

photo_2023-11-21_11-30-56

عباس اربابی

عضو هیئت مدیره
نماینده شرکت دلتا صنعت پارس نیزار
(سهامی خاص)
مهندس موسوی

احسان موسوی محولاتی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
نماینده شرکت فولاد پارس آرین نیزار
(سهامی خاص)
عمار یعقوبی هیئت مدیره پارس گستر نیزار

عمار یعقوبی زاده ونینی

رئیس هیئت مدیره
نماینده شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس
(سهامی عام)