مزایا و امکانات

مزایا و امکانات زیر بنایی پهنه نیزار

  • نزدیکی به 5 خط لوله گاز سراسری کشور (کمتر از 250متری)
  • نزدیکی به 2 خط لوله انتقال آب از سد 15 خرداد و سرشاخه های دز (3 کیلومتر)
  • نزدیکی به خط فیبر نوری سراسری (کمتر از 1700 متر)
  • جاده ترانزيت قم – اصفهان در فاصله كمتر از يك كيلومتری
  • موافقت محیط زیست با استقرار واحدهای صنعتی بزرگ در منطقه نیزار
  • وجود معادن ارزشمند آهک، گچ و سنگ آهن و منگنز در مجاورت منطقه
  • سهولت تامین نیروی انسانی ساده در منطقه
  • سهولت تامین نیروی انسانی تحصیل کرده از قم و دلیجان
مزایای شهرک صنعتی پارس گستر نیزار
امکانات شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

دلایل توجیهی انتخاب شهرک صنعتی پارس گستر نیزار

موقعیت مناسب

واقع شدن در محور ترانزيت اصفهان- قم - تهران و در فاصله 30 کيلومتری پهنه ويژه اقتصادی سلفچگان

مساحت مناسب اراضی

وجود 2500 هکتار اراضی مناسب و بدون معارض

دسترسی به خط لوله گاز

وجود 2500 هکتار اراضی مناسب و بدون معارض

دسترسی به آب

واقع شدن در فاصله 3کيلومتری خط انتقال آب سد 15 خرداد و خط انتقال آب سرشاخه های دز

نزدیکی به خط انتقال نفت خام

واقع شدن در فاصله 50 متري دو خط انتقال سراسری نفت خام و فرآورده های نفتی

دسترسی به پست برق

نزدیکی به خط انتقال برق 230 و 400 و وجود پست 230/63/20 کیلو ولت

امکان بهره برداری از خطوط راه آهن کشوری

قرار گرفتن در مجاورت ایستگاه قطار سریع السیر تهران-قم-اصفهان

سهولت در تامین نیروی انسانی

امکان تامین نیروی انسانی ساده و تحصیل کرده قم،دلیجان،تهران و اصفهان

دسترسی به زیر ساخت فیبر نوری

واقع شدن در فاصله یک کیلومتری فیبر نوری سراسری کشور

نزدیکی به معادن

قرار گرفتن در مجاورت معادن سنگ آهن

نزدیکی به صنایع مختلف

قرار گرفتن بیش از 63 درصد صنایع کشور در شعاع 260 کیلومتری این پهنه
شهرک های صنعتی پارس گستر نیزار